Komentarz do ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Dzisiaj przedstawiamy komentarz do tych przepisów kodeksu pracy (dalej: k.p.) i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: zarządzenie systemowa), które zostały zmienione ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w…

Komentarz do ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Dzisiaj przedstawiamy komentarz do tych przepisów kodeksu pracy (dalej: k.p.) i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: zarządzenie systemowa), które zostały zmienione ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w…