Obniżony wymiar czasu pracy nie chroni przed zwolnieniem grupowym

Pracownica przebywająca na urlopie
wychowawczym złożyła postulat o obniżenie
wymiaru czasu pracy o 1/100 etatu. Czy możliwe jest w
tym okresie wypowiedzenie jej umowy o pracę?


brak podanego kodu w bazie